PERMALEVEL™ Multiplex – nový a unikátny systém monitorovania v reálnom čase

P/N 2594650PML

Zariadenie je navrhnuté na permanentné monitorovanie obsahu kritických stabilných hasiacich systémov veľmi jednoduchou, neinvazívnou a efektívnou metódou.
Jeho atraktivitu ocenia hlavne zákazníci, ktorí rozumejú pridanej bezpečnostnej hodnote v nepretržitom monitorovaní obsahu hasív obzvlášt v prostredí s vysokou hodnotou alebo vo vysoko rizikových prostrediach.

Nepretržité monitorovanie požiarnych hasiacich systémov, až 16 fliaš súčasne
Nízke riziko zničenia alebo poškodenia majetku vyplývajúceho z nefunkčného hasiaceho systému
Zvýšená bezpečnosť ochrany majetku, výrobných infraštruktúr a životov
Znížené náklady na kontrolu systémov z dlhodobého pohľadu
Zabraňuje výpadkom vo výrobe a službách a hlavne ich nákladnej obnove, nehovoriac o strate reputácie

Mnohonásobný alarm a taktiež funkcia Master alarm
Stav každého kanála je indikovaný červenými a zelenými LED pre každú fľašu zvlášť
Text / Email Alarm okamžitá a pohodlná datová komunikácia
Neprerušované napájenie zabezpečuje Backup systém v prípade el. výpadku
Ukladanie dát o stave systému, chybách, výpadkoch a alarmoch na mesačnej báze
Silné magnety a istiace pásky udržujú senzory v stabilnej polohe
Senzory - každý monitorovaný bod má vlastný senzor na to určený
Vzdialené monitorovanie v reálnom čase zobrazuje na displeji aktuálny stav fliaš a posledné známe údaje
Kompatibilný s fľašami rôzneho typu a obsahu - každý kanál je možné individuálne naladiť preto každá fľaša môže mať iný rozmer, hmotnosť, obsah hasiva alebo aj tlak

Permalevel v akciiPERMALEVEL™ Multiplex je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že stabilné hasiace systémy sú vždy plne funkčné a že nedošlo k žiadnemu náhodnému úniku, ktorý by ovplyvnil celkovú účinnost hasiaceho systému.

Zariadenie poskytuje mnoho nových funkcií a môže byť prevádzkované naprieč celou radou hasív vrátane CO2, FM200™, NOVEC™ 1230, Halon 1301, FE-13™, FE-25™, FE-36™, NAF S 125™, NAF S 227™, NAF-S-III™, CEA-410, ako aj staršie Halonové a všetky podobné látky a f-plyny. Toto zariadenie môže byť bez problémov použité na celú škálu rozmerov a typov fliaš/nádrží/zariadení.

PERMALEVEL™ Single Point – unikátny systém monitorovania v reálnom čase

P/N 2594650PML

Zariadenie bolo pôvodne navrhnuté pre potreby výroby atómovej energie v UK a dnes sa prevádzkuje už viac ako 15 rokov v 24/7 permanentných systémoch.

Nepretržité monitorovanie požiarnych hasiacich systémov, do 5 fliaš súčasne
Jednoduchý systém neinvazívneho monitorovania
Okamžitá signalizácia rôznymi akustickými signálmi pri poklese hladiny
Znížené náklady na kontrolu systémov z dlhodobého pohľadu
Zabraňuje výpadkom vo výrobe a službách a hlavne ich nákladnej obnove

Silné magnety a istiace pásky udržujú senzory v stabilnej polohe
Montáž na existujúce systémy bez prerušenia ich prevádzky
LCD a LED displej s červenými a zelenými LED diódami
4 - 20 mA releový výstup zasielajúci okamžitú informáciu na riadiaci panel alebo miestnu centrálu
Vzdialené monitorovanie v reálnom čase zobrazuje na displeji aktuálny stav fliaš a posledné známe údaje
Kompatibilný s fľašami rôzneho typu a obsahu - každá fľaša má vlastnú monitorovaciu jednotku, ktorú je možné optimalizovať pre daný rozmer, hmotnosť, tlak a obsah hasiva

PERMALEVEL™ Load Weigh – jednoduchý mechanický systém monitorovania v reálnom čase

P/N 2594650-PML-LWJednoduchý / Efektívny / Nízkonákladový

Určený hlavne pre CO2 systémy

Permalevel™ Load Weigh ponúka nízkonákladovú alternatívu nepretržitého sledovania fliaš hasiacich systémov
Spúšťa alarm pri poklese hmotnosti o 5% a viac - pokles protizávažia slúži ako vizuálny signál
V spojení s infračerveným senzorom alebo koncovým spínačom môže poskytnúť okamžitú signalizáciu

Nízkonákladové riešenie - zariadenie s najnižšou cenou medzi Permalevel systémami
Plne zvládnuteľný ako "In-house" aplikácia, nepotrebuje zásahy tretej strany
Nepotrebuje elektrické napájanie
Okamžitá signalizácia v spojení s infračerveným senzorom alebo koncovým spínačom
Jednoduchá inštalácia zvyšuje bezpečnosť systému bez potreby zásahu tretej strany
Montáž na existujúce systémy je na rozdiel od Permalevel Multiplex a Single Point možná len pri prerušení prevádzky systému
Len pre CO2 fľaše na rozdiel od Permalevel Multiplex a Single Point