Portalevel® MAX – 8. generácia neinvazívneho ultrazvukového indikátora hladiny kvapalín

Prenosný

Rozmery a hmotnosť zariadenia zaručujú jeho ľahkú manipuláciu a prenos aj do ťažko prístupných miest.

Presný

Vďaka ultrazvukovému spôsobu merania dosahujeme presnosť, ktorá je na vrchole medzi podobnými zariadeniami.

Neinvazívny

Meranie bez zásahov do existujúcich systémov alebo fliaš. Tieto nie je nutné demontovať alebo inak upravovať.

Rýchly

Efektívne a rýchle snímanie hladiny s funkciou autokalibrácie. Úspora času až 75% oproti bežným vážiacim zariadeniam.

Zariadenia Portalevel® sa úspešne používajú už v 120 krajinách sveta. Na súši aj na mori.

Ideálne zariadene pre náhradu vážiacich a rádioaktívnych zariadení.

Základný opis

Posledný dizajn neinvazívneho indikátora hladiny kvapalín vyrábaného spoločnosťou Coltraco Limited, bol vyvinutý tak, aby sme s maximálnou istotou poskytli najrýchlejší, najjednoduchší a efektívny spôsob identifikácie obsahu kvapalín ako sú CO2, FM200, NOVEC, FE-13, FE-36, Halon a mnoho podobných kvapalín používaných k haseniu alebo chladeniu, ale tiež aj väčšinu olejových a vodných substancií.
NATO Stock Number – 6680-99-192-2735
UL certifikácia
P/N 2290334-COMX

Použitie

Portalevel® MAX sa využíva v týchto základných oblastiach :
Požiarna ochrana
Petrochemický a plynárenský priemysel
Výroba energií
Námorné aplikácie
Obrana

Portalevel® MAX sa primárne využíva na testovanie obsahu stabilných a prenosných pretlakových fliaš s obsahom hasiacich látok. Toto je dosiahnuté použitím ultrazvukovej technológie. Testovanie sa môže vykonávať bez demontáže fliaš/nádrží/zariadení, čím sa výrazne šetrí čas a znižuje riziko pre užívateľov. A to všetko s presnosťou ± 1,5mm.

Zariadenie pracuje so širokou škálou fliaš, tlakových nádob, nádrží a zariadení a dokáže indikovať množstvo hasív ako napr. CO2, FM200™, NOVEC™ 1230, Halon 1301, FE-13™, FE-25™, FE-36™, NAF S 125™, NAF S 227™, NAF-S-III™, CEA-410, staršie Halonové hasivá a všetky stabilné systémy s čistými hasivami. Taktiež je možné monitorovať ďalšie f-plyny, ktoré podliehajú povinnému monitorovaniu.

Ďalšie využitie zariadenia : Dátové strediská, Telekomunikačné centrá, Výškové budovy, Metalurgická výroba, Baníctvo, Sklady horľavých látok, Automobilový priemysel, Chladiarenský priemysel, Farmaceutická výroba, Železnice, Hotely, Banky, Nemocnice, Letiská, Železnice, Obchodné centrá a mnoho ďalších.

Technické údaje

Stiahnite si technické údaje zariadenia ako aj príklady použitia v .pdf formáte.

Často kladené otázky

Pozrite si najčastejšie kladené otázky .pdf

Galéria