Použitie zariadení Portalevel™ MAX

Aplikácie

Portalevel® MAX sa primárne využíva na testovanie obsahu stabilných a prenosných pretlakových fliaš s obsahom plynových hasiacich látok. Toto je dosiahnuté použitím ultrazvukovej technológie. Testovanie sa môže vykonávať bez demontáže fliaš/nádrží/zariadení, čím sa výrazne šetrí čas a znižuje riziko pre užívateľov. Zariadenie pracuje so širokou škálou fliaš, tlakových nádob, nádrží a zariadení a dokáže indikovať množstvo hasív ako napr. CO2, FM200™, NOVEC™ 1230, Halon 1301, FE-13™, FE-25™, FE-36™, NAF S 125™, NAF S 227™, NAF-S-III™, CEA-410, staršie Halonové hasivá a všetky stabilné systémy s čistými hasivami. Toto zariadenie nepracuje so systémami na inertné plyny.

Portalevel® MAX môže byť používaný na zisťovanie prítomnosti kvapalín v množstve iných priemyselných aplikácií (napr. s obsahom dalších F-plynov). Pokiaľ nádoby majú primeranú veľkosť, jednoplášťový obal a majú ľahko prístupnú stenu fľaše, toto zariadenie je veľmi nápomocné. V prípade, že chcete použiť naše zariadenie na takéto aplikácie, požiadajte o ďalšie informácie priamo náš predajný a technický personál.

Pozrite si krátke video ako môžete Portalevel® MAX použiť na testovanie CO2 fľaše. Toto je úplný testovací proces kde uvidíte operátora ako odčítava hodnoty po celej dĺžke fľaše tak, aby zistil kde sú najvyššie hodnoty. Keď stlačíte funkciu CAL nad hladinou čiarový graf zostáva plný nad hladinou a pod hladinou sa naopak vypne. Na tomto videu môžete vidieť vysokú rýchlosť a jednoduchosť celej procedúry.
Test fľaše CO2

Pozrite si krátke video ako sa môže Portalevel® MAX použiť na testovanie NOVEC 1230™ fľaše. Toto je úplný testovací proces kde uvidíte operátora ako odčítava hodnoty po celej dĺžke fľaše tak, aby zistil kde sú najvyššie hodnoty. Keď stlačíte funkciu CAL nad hladinou čiarový graf zostáva plný nad hladinou a pod hladinou sa naopak vypne. Na tomto videu môžete vidieť vysokú rýchlosť a jednoduchosť celej procedúry.
Test fľaše NOVEC 1230™

Sektory

Portalevel® MAX je ideálny nástroj na použitie pre servisné požiadavky požiarnej ochrany. Zariadenie pracuje veľmi rýchlo, jeho ovládanie je pre obsluhu ľahko naučiteľné a zariadenie je schopné pracovať so širokou škálou hasiacich látok a tlakových fliaš bez toho, aby sa menilo jeho akékoľvek nastavenie. Pre spoločnosti, ktoré stále vážia fľaše počas ich servisovania a kontroly je testovanie s týmto zariadením možné aj na fľašiach, ktoré ostávajú namontované na tlakových rozvodoch. Toto umožňuje zredukovať čas nevyhnutný na testovanie až o 75% a je oveľa bezpečnejšie pretože vysokotlaké fľaše nemusia byť odpájané, prenášané a opäť zapájané do systému.

Zariadenia spoločnosti Coltraco Limited sa používajú v petrochemickom priemysle už viac ako 20 rokov a sú na palube viac ako 100 vrtných plošín v severnom mori. Je to ideálne zariadenie pre diagnostické použitie (aj na mori), ktoré poskytuje oveľa viac efektívnu, rýchlejšiu, spoľahlivejšiu a lacnejšiu metódu kontroly kritických požiarnych systémov. Toto zariadenie tiež získalo cenu 'Safe Environment Standards' v rámci našich UL schválení. S dostupným príslušenstvom pre testovanie mnoho-násobných CO2 systémov Portalevel® MAX môže obslúžiť množstvo rôznych aplikácií v petrochemickom a plynárenskom priemysle.

Pri relatívne nízkych investičných nákladoch Portalevel® MAX poskytuje internú schopnosť pravidelnej kontroly kritických hasiacich systémov, ktoré sa starajú o bezpečnosť elektrární, rozvodní, dostribučnej siete. To umožňuje týmto systémom zvýšiť ich zabezpečenie a ochranu a zaručit tak maximálnu ochranu pred požiarmi. Poskytujeme tiež trvalé monitorovacie riešenia známe ako Permalevel™ Multiplex, ktoré zabezpečujú aktívny dohľad nad systémami požiarnej ochrany a sú schopné poskytnúť okamžitú výstrahu v prípade náhodného úniku alebo presaku.

Vyrábame mnoho jednoúčelových námorných servisných jednotiek ideálne vhodných do námorného prepravného prostredia. Prosím, pozrite si naše Portamarine & Portalevel® MAX Marine varianty.

Korene používania našich zariadení sú v Royal Navy. Naše zariadenia sú však aj na palubách iných významných námorných síl ako sú US, Francúzske a Talianske, ale taktiež aj vo vzdušných silách. Ich účel je prispôsobený hlavne pre obrannú diagnostiku. Taktiež rozumieme a sme dobre vybavení vyriešit komplexné projekty pre obranné účely.

Všetky zariadenia pracujúce s F-plynmi podliehajú platnej legislatíve a musia byť monitorované na únik týchto plynov. Portalevel® MAX je ideálne zariadenie na náhradu vážiacich systémov. Riešením môžu byť aj trvalé monitorovacie zariadenia známe ako Permalevel™ Multiplex, ktoré zabezpečujú aktívny dohľad nad náhodným únikom alebo presakom.

Datové strediská, Telekomunikačné centrá, Výškové budovy, Metalurgická výroba, Baníctvo, Sklady horľavých látok, Automobilový priemysel, Farmaceutická výroba, Železnice, Hotely, Banky, Obchodné centrá, Metro a iné.
Opýtajte sa, či Portalevel® MAX je vhodný pre vaše použitie.

Video

Pozrite si niekoľko príkladov použitia zariadenia. Jednoduchosť obsluhy, rýchlosť a presnosť sú jedinečné.

Pozrite si niekoľko príkladov použitia zariadenia. Jednoduchosť obsluhy, rýchlosť a presnosť sú jedinečné.

Pozrite si niekoľko príkladov použitia zariadenia. Jednoduchosť obsluhy, rýchlosť a presnosť sú jedinečné.

Výhody použitia
Efektívne / Účinné / Presné / Spoľahlivé

Uživateľsky jednoduché a spoľahlivé zariadenie navrhnuté pre ľahkú obsluhu a tak, aby servisný tím mohol na mieste rýchlo identifikovať a odstrániť každú závadu na fľaši
Vysoká presnosť zariadenia, naše senzory merajú s presnosťou ± 1,5mm
Okamžitá notifikácia v rôznych formátoch
Neinvazívne zariadenie vďaka ultrazvukovej technológii NIE JE nutný zásah do fliaš spôsobom vkladania senzorov a tak oslabovania stien fľaše
Použiteľný pre už existujúce zariadenia, a jeho použitie nevyžaduje prerušenie prevádzky kvôli demontáži
Dáva firmám úplnú dôveru že sú plne chránené ponúka novú uroveň zabezpečenia a ochrany majetku pre všetkých, ktorí považujú požiarnu bezpečnosť za kritickú prioritu