Použitie zariadení Permalevel™

Energetika

• Výroba elektrickej energie
• Distribučná sieť
• Rozvodne

Petrochemický a plynárenský priemysel

• Rafinérie
• Námorné vrtné plošiny
• Ťažba plynu a ropy

Obrana

• Výroba a sklady výbušnín

Metalurgia a baníctvo

• Oceliarne
• Hliníkarne
• Bane

Priemysel, výroba, služby

• Datové strediská
• Telekomunikačné centrá

Požiarna ochrana

• Stabilné hasiace systémy
• Hasiace prístroje

Skladovanie horľavých látok

• Sklady horľavých látok

A mnoho ďalších

• Výškové budovy
• Metalurgická výroba
• Baníctvo
• Automobilový priemysel
• Chladiarenský priemysel
• Farmaceutická výroba
• Železnice
• Hotely
• Banky
• Nemocnice
• Letiská
• Železnice
• Obchodné centrá
• a iné

Výhody použitia
V reálnom čase / Lepšie / Rýchlejšie / Lacnejšie

Garancia, že systémy sú stále funkčné žiadny náhodný únik neohrozí kontinuitu výroby/služieb
24/7 vzdialený prístup k stavu systému zaručuje operátorovi monitorovať každú fľašu v reálnom čase
Uživateľský a spoľahlivý software navrhnutý pre ľahkú obsluhu a tak, aby servisný tím mohol na mieste rýchlo identifikovať a odstrániť každú závadu na fľaši
Vysoká presnosť zariadenia, naše senzory merajú s presnosťou ± 1,5mm
Okamžitá notifikácia v rôznych možných formátoch
Neinvazívne zariadenie vďaka ultrazvukovej technológii NIE JE nutný zásah do fliaš spôsobom vkladania senzorov a tak oslabovania stien fľaše
Použiteľný pre už existujúce zariadenia, a jeho montáž nevyžaduje prerušenie prevádzky kvôli demontáži
Dáva firmám úplnú dôveru že sú plne chránené ponúka novú uroveň zabezpečenia a ochrany majetku pre všetkých, ktorí považujú požiarnu bezpečnosť za kritickú prioritu
Poistenie majetku je voči poisťovni oveľa účinnejšie s prezentáciou auditovaných datových výstupovMOŽNÉ ÚROVNE MONITOROVANIA

Tím Coltraco Ultrasonics poskytuje nákupné opcie s možnosťou ich zmeny počas ďalších rokov.

Basic - len lokálny alarm / výstraha
Bronze - plus vzdialený alarm / výstraha
Silver - plus mesačná súhrná správa o stave
Gold - plus analytické správy, merania a porovnania s ďalšími systémami a vizualizácia (cez GoogleMap)
Platinum - plus Portacare® program kompletnej starostlivosti a údržby počas 5 rokov s dodatočným spracovaním údajov a kontrolou vitálneho stavu