PERMALEVEL™ Load WeighPERMALEVEL™ Single PointPERMALEVEL™ Multiplex

Systémy monitorovania stabilných hasiacich zariadení v reálnom čase 24/7 ...365 dní v roku

Majetok v bezpečí

Kedykoľvek viete, či vaše hasiace systémy sú funkčné. Nemusíte sa obávať zničenia vášho majetku kvôli nefunkčnému systému hasenia.

Plne automatický

Systém pracuje nazávisle od zásahu človeka. Môže byť naprogramovaný na rôzne typy výstrah, a to selektívne na každú fľašu zvlášť.

24/7 365 dní v roku

Monitorovanie kritických hasiacich systémov je nepretržité, 24 hodín denne, počas celého roka. Ani výpadky v napájaní nie sú prekážkou.

Vzdialená správa

Systém je možné zapojiť spôsobom M2M a tak mať neustále prístup k jeho vitálnym funkciám, konfigurácii, diagnostike a zberu údajov.

Prvý systém na svete
ktorý je schopný nepretržite monitorovať hladinu kvapalín v kritických stabilných hasiacich systémoch
Lepšie / Rýchlejšie / Lacnejšie

Základný opis

Moderné stabilné hasiace systémy zmenili bezpečnosť v mnohých priemyselných sektoroch. Avšak vývoj ich servisných a monitorovacích zariadení stále stagnuje. Mnoho vyspelých systémov je závislých len na ročnej prehliadke, alebo na nespoľahlivých mechanických ukazateľoch tlaku. Tieto metódy kontroly nechávajú všetky systémy absolútne nechránené medzi ročnými kontrolami. Coltraco sa preto snaží zvyšovať všeobecné povedomie, že ročné certifikačné kontroly požiarnych systémov nemôžu uspokojiť prevádzkovateľov natoľko, aby nesledovali ich vitálne funkcie po zvyšok roka.

PERMALEVEL™ Multiplex je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že stabilné hasiace systémy sú vždy plne funkčné a že nedošlo k žiadnemu náhodnému úniku, ktorý by ovplyvnil celkovú účinnost hasiaceho systému.
P/N 2594650PML

Použitie

PERMALEVEL™ Multiplex sa využíva v týchto základných oblastiach :
Požiarna ochrana
Petrochemický a plynárenský priemysel
Výroba energií
Námorné aplikácie
Obrana
Monitorovanie f-plynov

Zariadenie je možné použiť na nové ale aj na už existujúce stabilné hasiace systémy vďaka svojej jednoduchej a do pôvodných systémov nezasahujúcej technológie.

PERMALEVEL™ Multiplex pracuje so širokou škálou fliaš, tlakových nádob, nádrží a zariadení a dokáže nepretržite monitorovať množstvo hasív ako napr. CO2, FM200™, NOVEC™ 1230, Halon 1301, FE-13™, FE-25™, FE-36™, NAF S 125™, NAF S 227™, NAF-S-III™, CEA-410, ako aj staršie Halonové hasivá. A to všetko s presnosťou ± 1,5mm.

Ďalšie využitie zariadenia : Dátové strediská, Telekomunikačné centrá, Výškové budovy, Metalurgická výroba, Baníctvo, Sklady horľavých látok, Automobilový priemysel, Chladiarenský priemysel, Farmaceutická výroba, Železnice, Hotely, Banky, Nemocnice, Letiská, Železnice, Obchodné centrá a iné.

Technické údaje

Stiahnite si podrobné technické údaje zariadenia ako aj príklady možného použitia v .pdf formáte.

Galéria